Relejni kontroleri za podno grijanje

Relejni kontroleri za podno grijanje

Relejni kontroler za podno grijanje se koristi za upravljanje ventilima koji otvaraju ili zatvaraju cirkulaciju tople vode kroz podne cijevi. Kako svaka soba obično ima odvojeno grijanje, potrebno je da ima ugrađen termostat koji 

se spaja na koncentrator. Koncentrator upravlja sa određenim brojem ventila, mi imamo sa 8 i sa 10 ventila (krugova).

Pored ove uloge konventrator ima ulogu uključivanja / isključivanja cirkulacijske pumpe kao i bojlera / peći za grijanje.

61
Top

eCommerce by CubeCart